PROGRAM MAKK 2019 (download)

Četvrtak 28.11.2019. 

 9:00 – 9:30 Otvaranje konferencije i pozdravni govori: Nina Obuljen Koržinek, ministrica kulture RH, Ljiljana Kuterovac, ravnateljica DZIV-a, Antun Tomislav Šaban, Glavni tajnik Hrvatskog društva skladatelja

Glazbeni nastup: J.R. August

 9:30 – 10:00 Nenad Marčec, HDS ZAMP: „Kreativna budućnost i budućnost kreativaca“
 10:00 – 10:20 Davor Runje, Airt: „Umjetna inteligencija i intelektualno vlasništvo“
 10:20 – 11:00 Panel diskusija „Umjetna inteligencija i granice kreativnosti“: Davor Runje, Sven Maričić, Zvonimir Dusper Dus, Mladen Vukmir
11:00 – 11:30 Pauza za kavu
11:30 – 12:00 Mladen Tarbuk, Muzička akademija Zagreb: „Kako je folk postao turbo?“
12:00 – 13:00 Panel diskusija „Djeca s kolodvora YouTube“: Vojko V, Relja Milanković (Bassivity Digital), Boris Jokić, Neven Kepeski; moderator: Goran Komerički
13:00 – 14:00 Pauza za ručak
14:00 – 14:45 Johnny Palmer: „Kako će pop glazba zvučati u 2020.?“
15:00 – 16:00 Mile Kekin: „Moja kuća od pjesama“

 

  • Moguće su manje izmjene u rasporedu i popisu govornika

 

Petak 29.11.2019.

 9:30 – 10:00  Uvodna obraćanja
 10:00 – 10:30  Romana Matanovac Vučković: „Položaj novinskih nakladnika nakon Direktive o autorskom pravu i srodnim pravima na Jedinstvenom digitalnom tržištu“
 10:30 – 11:00  Tereza Rogić Lugarić: „Porezno – pravni aspekti predavanja kao autorskog djela“
 11:00 – 11:30  Krešimir Partl (Ministarstvo kulture): „Poticanje kreativnih i kulturnih industrija poreznim i drugim politikama“
 11:30 – 12:00  Pauza za kavu
 12:00 – 12:30  Christopher Marchich: „Autorska prava i zakonodavni okvir za audiovizualne medijske usluge“
 12:30 – 13:00  Maja Vidmar Klarić: „Transparentnost i izvješćivanje u radu kolektivnih organizacija“
 13:00 – 14:30  Pauza za ručak
 14:30 – 15:00  Pavle Fellner: „Tržišno natjecanje i kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava u praksi“
 15:00 – 15:30  Maja Praljak: „Građanskopravna zaštita fotografija“
 15:30 – 16:30  Panel diskusija „Pet godina nakon donošenja Direktive o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava“: Antonio Nuić, Tomo in der Mühlen, Nenad Marčec, Paolo Sfeci; moderator: Igor Gliha

 

Radionice HDS ZAMP-a za glazbenike i autore (obavezna prijava na press@hds.hr) – Otvorena galerija, MSU

10:00 – 10:30  HDS ZAMP: Radionica INTRO o zaštiti autorskih glazbenih prava
 10:30 – 11:30  Johnny Palmer: „Words and melody“, radionica (1. dio)
 11:30 – 12:00 Pauza za kavu
 12:00 – 13:00  Johnny Palmer: „Words and melody“, radionica (2. dio)
 13:00 – 14:00  Zvonimir Dusper Dus (UNISON) i Dario Draštata (RUNDA): „Snimio sam pjesmu – i što sad?“
 14:00 – 15:00  Matej Meštrović: „Od dnevnog boravka do Carnegie Halla: brendiranje glazbenog identiteta“
  • Moguće su manje izmjene u rasporedu i popisu govornika

PRIJAVITE SE NA MAKK