640px-PhotographerDrugi dan ovogodišnje MAKK konferencije, petak, 27. studenog, ugostit će panel raspravu pod nazivom „Suvremeni trendovi u ostvarivanju i zaštiti prava na fotografijama“.

U organizaciji Hrvatskog društva za autorsko pravo, na panelu će sudjelovati Mladen Vukmir, Kristina Delfin Kanceljak, Damil Kalogjera i Boris Berc koji će se u raspravi analizirati aktualnu situaciju te perspektivu fotografije i zaštite autorskih prava fotografa u suvremenom kontekstu. Posebna pozornost usmjerit će se na fotografije na Internetu čije je korištenje potrebno što prije urediti i ozakoniti.

Uz spomenuti panel, drugi dan konferencije obilježit će i predavanja pravnih stručnjaka poput Romane Matanovac Vučković, Victora Nabhana, Marka Baretića i Igora Glihe kao i analize sudske prakse u zaštiti autorskih prava.

Svoje mjesto na ovogodišnjem MAKK-u osigurajte putem online obrasca za prijavu.

Foto: Nicolás García