IMG_5720Nenad Marčec, direktor HDS ZAMP-a, svoje je predavanje prvog dana MAKK-a 2015. započeo znakovitom slikovnom porukom o stvarnosti u kojoj žive kreativci u Republici Hrvatskoj:

Marčec je u uvodnom predavanju koje je prethodilo panel diskusiji „Jesu li autorska prava parafiskalni namet“ pojasnio razloge pokretanja ove teme: „Vlada Republike Hrvatske je u rujnu 2015. donijela definiciju parafiskalnih nameta i po prvi puta javno objavila službeni Registar neporeznih davanja. U njemu su prihodi od autorskih prava proglašeni parafiskalnim nametom“.

Pojasnio je kako je već u samoj definiciji vidljivo da udruge za kolektivno autorskih prava nisu tijela s javnim ovlastima, no unatoč tome naknada nositeljima privatnih autorskih i srodnih prava našla se u Top 10 najvećih parafiskalnih nameta!

Zašto to nije tako Marčec argumentirano pojašnjava u videu, navodeći činjenice, rezultate istraživanja i nalaze studije Ekonomskog instituta Zagreb: