GOVORNICI MAKK 2018.


Guy Chambers,

autor i glazbeni producent


Josipa Lisac,

glazbena umjetnica


Ian Moss,

direktor javnih poslova BPI


Romana Matanovac Vučković,

HDAP / Pravni fakultet


Nenad Marčec,

direktor HDS ZAMP-a