O originalnosti i autorskom pravu i promišljanju ovih koncepata u kontekstu razvoja modernih tehnologija, na drugom danu MAK konferencije govorila je dr.sc. Romana Matanovac Vučković.

Pogledajte cijelo predavanje na linku:

16. i 17. 11. 2023.

Prijavi se na MAKK 2023.