Drugi dan MAKK-a: položaj novinskih nakladnika, poticanje kreativnih industrija, pravna zaštita fotografija…

 

Nakon otvaranja MAKK-a u četvrtak, 28. studenog 2019, konferencija se nastavlja u petak daljnjim izlaganjima te panelima za kreativce u organizaciji HDAP-ALAI i Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Za petak su predviđena brojna stručna izlaganja koja će započeti izlaganjem izv. prof. dr. sc. Romane Matanovac Vučković o položaju novinskih nakladnika nakon Direktive o autorskom pravu i srodnim pravima na Jedinstvenom digitalnom tržištu

Izv. prof. dr. sc. Tereze Rogić Lugarić s Pravnog fakulteta u Zagrebu objasnit će porezno – pravnim aspektima predavanja kao autorskog djela, a izlaganje će također održati i Krešimir Partl iz Ministarstva kulture kojim će, iz perspektive institucije, pričati o poticanju kreativnih i kulturnih industrija poreznim i drugim politikama. Christopher Peter Marcich, ravnatelj HAVC-a, predstavit će autorska prava i zakonodavni okvir za audiovizualne medijske usluge, dok će Maja Vidmar Klarić, direktorica ZAPRAF-a, govoriti o transparentnost i izvještavanju u radu kolektivnih organizacija.

Odvjetnik Pavle Fellner predstavit će teme i izazove tržišnog natjecanja i kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava u praksi, dok će sutkinja Maja Praljak načeti posebno aktualnu temu građanskopravne zaštite fotografija.

Program će završiti panel diskusijom pod nazivom: „Pet godina nakon donošenja Direktive o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava“, a u panelu će sudjelovati: Antonio Nuić, Tomo in der Mühlen, Nenad Marčec i dekan Pravnog fakulteta u Zagrebu prof. dr. sc. Igor Gliha u svojstvu moderatora.

Uz predavanja i panele u organizaciji Hrvatskog društva za autorsko pravo, u dvorani Školica MSU-a paralelno će se održavati glazbene radionice u organizaciji HDS ZAMP-a. Njihov raspored pogledajte ovdje.